Psalmul 46:4

''Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt.''

Viziunea Bisericii Râul Sfânt

Pentru a face Cuvântul lui Dumnezeu relevant pentru comunitatea în care trăim, Evanghelia trebuie să fie relevantă pentru orice persoană, indiferent de naționalitate sau limbă. Deși prima noastră prioritate este de a ajunge la oameni de origine română, obiectivul nostru este să mergem dincolo de identitatea etnică și de a conduce toți oamenii spre o nouă identitate în Hristos. Dorința noastră este de a păstra patrimoniul spiritual al părinților noștri, adaptându-l în același timp la contextul cultural și geografic în care trăim. Ne îndeplinim misiunea creând medii în care oamenii sunt încurajați și echipați pentru a-și continua intimitatea cu Dumnezeu.

Misiunea și Scopul Bisericii

Ca parte integrantă a Trupului lui Christos, Biserica Râul Sfânt este o comunitate dedicată trăirii şi punerii în practică a spiritualităţii şi simplităţii creştinismului Nou-Testamental în lumea complexă din zilele şi locul în care trăim. Scopul existenţei noastre este de a-L glorifica pe Dumnezeu şi de a exprima voia si suveranitatea Lui prin trăirea noastră. Această voie constă într-o viaţă de închinare, de creştere spirituală şi de proclamare a Evangheliei. Maturizarea spirituală este un proces de durată. Biserica noastra urmăreşte transformarea caracterului nostru înspre asemănarea tot mai fidelă cu caracterul (chipul) lui Cristos.

 • Cunoaşterea, înțelegerea şi trăirea Cuvântului lui Dumnezeu;
 • Practicarea Disciplinelor Spirituale (rugăciune, studiu, post, etc.);
 • Sfinţire – autenticitate, accentuarea roadei Duhului Sfânt în procesul de sfinţire;
 • Ucenicizare şi  dezvoltarea abilităţilor de slujire – prin descoperirea chemării spirituale a fiecărui membru al biserici, a darurilor spirituale;
 • Dedicare şi pasiune pentru slujire;
 • Dezvoltarea relaţiilor corecte în Trupul lui Cristos şi în societate;
 • Consiliere, studii biblice, proiecte speciale (conferinţe, seminarii etc.);
 • Evanghelizarea – este chemarea şi responsabilitatea fiecărui membru al Bisericii.

Valorile Bisericii Râul Sfânt

 • Închinare autentică, sfinţenie, autenticitate, munca in echipă
 • Dare de socoteală, transparenţă, conducere prezbiteriană
 • Trăirea după principiile fundamentale biblice
 • Relaţii corecte
 • Relevanţă, pasiune și dedicare
 • Familia 
 • Tineretul
  Specificul Bisericii:
  RELAȚIE, RELEVANŢĂ, REVERENŢĂ DIVINĂ